Priznanja in zahvale

Šola za sodelovanje v dejavnostih prejme različna priznaja in zahvale. Nekja jih objaljamo v tej rubriki.


Šolsko leto 2017-2018


Šolsko leto 2016-2017


Šolsko leto 2015-2016


Šolsko leto 2014-2015